คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

19.05.2565

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award :TQA) 

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

18.05.2565

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

18.05.2565

รองปลัดภานุวัฒน์ฯ เป็นประธานเปิดงานงานอินเตอร์แมค และซับคอนไทยแลนด์ 2022

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

17.05.2565

ก.อุตฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวชวัลลักษณ์ นุรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ได้เข้าร่วมการดำเนินการพิจารณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัดปัตตานี ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวนทั้งหมด 28 ราย 40 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯและเยี่ยมชมสินค้าOTOP ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ร่วมการคัดสรรฯในวันนี้ ณ ห้องศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาปัตตานี) ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางเครฟ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 299 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 และ บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาปัตตานี) ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์ 20 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายและรองรับการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) จัดทำหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566-2570 เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องสะบารัง โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ชาวพิจิตร ครั้งที่ 5 โดยมีนายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีฯ ณ วัดดงกลาง ต.ดงกลาง จ.พิจิตร

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตรครั้งที่ พจ 29-2/2565 เพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตชุมชนยื่นขอมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมรับเกียรติบัตร “การประเมินองค์กรประจำปี พ.ศ.2564” “ระดับคุณธรรม” โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตร

Hover Image

ประชุมปฐมนิเทศ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

19 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ประกอบการโรงงานในรูปแบบเชิงบูรณาการฯ ในพื้นที่อำเภอปราสาท จำนวน 5 แห่ง

Hover Image

18 - 19 พฤษภาคม 2565 อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่เข้าคัดสรร ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสุรินทร์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

Hover Image

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์(คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

Hover Image

ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์(ด้านที่ 4 โรงงาน) เข้าร่วมตรวจติดตาม/ให้คำแนะนำสถานประกอบการ (On Site) ณ บริษัท ไพรัตน์อุตสาหกรรม จำกัด

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดค้านรูปแปลงที่ดินเพื่อออกประทานบัตร ของ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด ที่ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวชวัลลักษณ์ นุรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ได้เข้าร่วมการดำเนินการพิจารณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัดปัตตานี ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวนทั้งหมด 28 ราย 40 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯและเยี่ยมชมสินค้าOTOP ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ร่วมการคัดสรรฯในวันนี้ ณ ห้องศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาปัตตานี) ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ และยางเครฟ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 299 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 และ บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาปัตตานี) ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์ 20 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการโรงงานในการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายและรองรับการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) จัดทำหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Hover Image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566-2570 เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องสะบารัง โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564