ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
รายงานกิจกรรมต่างๆ
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
 
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
 

19.04.2567

“พิมพ์ภัทรา” เผย แผนการขนย้ายกากแคดเมียมกลับ จ.ตาก เป็นไปอย่างเรียบร้อย เตรียมปรับปรุงบ่อฝังกลบใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน คาดสามารถขนเที่ยวแรกได้ปลายเดือนเมษายน

สำนักงานปลัด
 

19.04.2567

พิมพ์ภัทรา ฯ ห่วงเกิดเหตุซ้ำ เร่งกรมโรงงาน ประสานผู้เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสารเคมีไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งเตือนผู้ประกอบการเฝ้าระวังตรวจสอบโกดังเก็บสารเคมีอย่างใกล้ชิด

สำนักงานปลัด
 

18.04.2567

“พิมพ์ภัทรา” เผย อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สั่งหยุดประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง หลังเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่ว พร้อมกำชับ เร่งตรวจสอบและแก้ไขภายใต้การควบคุมของวิศวกรให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดกิจการ

สำนักงานปลัด
 

18.04.2567

“พิมพ์ภัทรา” ย้ำมีแผนหลัก-รอง ขนย้ายกากแคดเมียมไป จ.ตาก สั่งการปลัดอุตฯ ลงดูหน้างาน ตรวจสอบความแข็งแรงบ่อฝังกลบ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคนนอกสอบข้อเท็จจริงทั้งกระบวนการ

สำนักงานปลัด
 

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
 

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
 

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
 

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
 

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
 

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
 

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
 

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การรายงานสารเคมีประจำปี ในระบบ i.industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

การมอบประทานบัตรที่ 30539/16550 ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ให้ บริษัท ประสบโชคเคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน จำกัด

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ บัวละวงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ มอบประทานบัตรที่ 30539/16550 ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ให้ บริษัท ประสบโชคเคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน จำกัด ตำบลบุญนาคพัฒนาและนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยประทานบัตรมีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2597 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

สอจ.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

  วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การรายงานสารเคมีประจำปี ในระบบ i.industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังศาลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “วันไหลสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังศาลา นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา จัดกิจกรรม “วันไหลสงกรานต์ วัดหนองเสือ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายอิสระ ราศีกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายทองดี เกลี้ยงเกลา หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมฯ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน วิถี วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีสงกรานต์พื้นถิ่นและวันผู้สูงอายุ ซึ่งมีความสอดคล้องเกณฑ์ข้อกำหนดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตำบลวังศาลา ณ วัดหนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายนพพล สุกิจปาณีนิจ นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา ออกบูทแจกอาหาร น้ำดื่ม ไอศกรีม และข้าวโพดป๊อบคอร์น แก่ผู้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนจัดการ ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนจัดการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2570) ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03

บูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570