มาตรการ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการยกระดับ ITA
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 สปอ.
27/07/2566
c14eb12f970722797f0195ce0bbfffb2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB ดาวน์โหลด 118 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สปอ. ปีงบประมาณ 2566
26/07/2566
cd4e94af02cb28cb1a6da1d246a551d8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB ดาวน์โหลด 116 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สปอ. ปีงบฯ 2566
12/04/2566
cb12160aa120c58ba69ddff969b0d0af.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB ดาวน์โหลด 124 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบฯ 2566 (รอบ 6 เดือน)
10/04/2566
3bf1486a631024fa3a8546d83ccd2fe7.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB ดาวน์โหลด 137 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 สปอ. รอบที่ 1
27/03/2566
3a54cca7477483eedfa7367474a74b52.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB ดาวน์โหลด 127 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 สปอ. (แผนบริหารความเสี่ยงฯ)
21/03/2566
8dbf638c53a08cc58a1e59938bfbc9bc.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB ดาวน์โหลด 126 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14/03/2566
8fd3ec264bff063aa504ad9d84b7c416.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB ดาวน์โหลด 149 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผล (ITA) ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2566 สปอ.
09/03/2566
be770c615d46733c22f1795d9e687c12.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB ดาวน์โหลด 112 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด