มาตรการ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 สปอ. รอบที่ 1
27/03/2566
3a54cca7477483eedfa7367474a74b52.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สปอ. (แผนบริหารจัด
21/03/2566
8dbf638c53a08cc58a1e59938bfbc9bc.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14/03/2566
8fd3ec264bff063aa504ad9d84b7c416.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผล (ITA) ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2566 สปอ.
09/03/2566
fb2b7798f424c6c9e9db04e0ca17f4bc.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ สปอ. ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
27/04/2565
09b6d48106e3d609a9c41021f70babd0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
การขับเคลื่อนมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/04/2565
737cb1a5422589c45318c148afd15ceb.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB ดาวน์โหลด 47 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11/04/2565
a5eef132caf20fbfdadd6de49419b269.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB ดาวน์โหลด 53 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรว ...
25/02/2565
1e9854087368ad71be3259e7b21092af.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB ดาวน์โหลด 94 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สปอ. ปี 2565
27/01/2565
6901fe45907c58b2bae6e178242ab23b.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB ดาวน์โหลด 53 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สปอ. ปี 2564
27/01/2565
681c1c2684a86c5cb021313a9b99ff4a.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด