คุณกำลังมองหาอะไร?

มาตรการ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ สปอ. ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
27/04/2565
09b6d48106e3d609a9c41021f70babd0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
การขับเคลื่อนมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/04/2565
737cb1a5422589c45318c148afd15ceb.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11/04/2565
a5eef132caf20fbfdadd6de49419b269.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรว ...
25/02/2565
1e9854087368ad71be3259e7b21092af.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สปอ. ปี 2565
27/01/2565
6901fe45907c58b2bae6e178242ab23b.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สปอ. ปี 2564
27/01/2565
681c1c2684a86c5cb021313a9b99ff4a.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
มาตรการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ สปอ. ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
06/05/2564
2b2761fe067236a197830b3cb2443dfd.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB ดาวน์โหลด 231 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สปอ.
06/05/2564
6978206feeb9bb8c795fe1f4e98fd1bd.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB ดาวน์โหลด 232 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2564
06/05/2564
637c08f7d30cb67eba40efa5bd5e47af.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB ดาวน์โหลด 231 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2563
06/05/2564
9ff2e877c8dd371042a4e290aa9c486b.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB ดาวน์โหลด 229 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด