การมีส่วนร่วม

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบปร
09/04/2567
2f1db5f8601d2f5c5cb8ad405adf5ac2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
กิจกรรมจิตอาสา ”อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” ปี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
01/04/2567
a3a4821cdc9bf99501707391d867eab2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
30/03/2566
299c3e4d95c508f69afd5b32e44ee674.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB ดาวน์โหลด 145 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
กิจกรรมจิตอาสา ”อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/03/2566
9bc0e8eb077af49b687bb8c1ee00e8b5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB ดาวน์โหลด 115 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และรายปี พ.ศ.2563 ของ สปอ.
12/03/2565
document_download_bb737fe3-8f15-441b-9244-7f1f1f970876_36_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB ดาวน์โหลด 54 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ด้านยุทธศาสตร์
12/03/2565
document_download_b8c93854-2f51-4113-86aa-4433d762ee57_36_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB ดาวน์โหลด 59 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด