แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (ฉบับทบทวน)
05/04/2565
155fba879e689986e5ae560753666cce.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB ดาวน์โหลด 56 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
12/01/2564
document_download_9e3a2764-47f2-461e-ba0b-d55eb0277233_26_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 5.84 MB ดาวน์โหลด 268 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12/01/2564
document_download_c1089222-3ac1-4da4-8eb8-fa3497f9d477_26_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB ดาวน์โหลด 249 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด