หลักเกณฑ์

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
11/04/2566
980c32c4cff03a0513984869527748a4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB ดาวน์โหลด 89 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
11/04/2566
77d5c23936076331e9f62330ec270c99.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB ดาวน์โหลด 76 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วไป
ระเบียบเกี่ยวกับการลา
ทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล แยกตามประเภทตำแหน่ง
ทั่วไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาโยกย้ายข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงา
07/06/2563
document_download_4e3842f6-5827-46be-8db9-608a8969d1a5_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB ดาวน์โหลด 416 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม
07/06/2563
document_download_ae5f1b03-c6c6-462d-a059-0155c39d9ae0_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB ดาวน์โหลด 360 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
07/06/2563
document_download_a33f3166-e4bb-4407-953a-ddbc39620bdd_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB ดาวน์โหลด 342 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาห
07/06/2563
document_download_91d3bf74-4b73-4353-a564-471db1ccb901_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB ดาวน์โหลด 347 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนา ...
14/05/2562
document_download_a271e363-106f-4783-9e08-64face6b5d1d_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 4.63 MB ดาวน์โหลด 343 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาโยกย้ายข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงา
14/05/2562
document_download_8cca936e-8328-455a-a305-4fe45b29933d_30_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB ดาวน์โหลด 360 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด