คุณกำลังมองหาอะไร?

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
คู่มือประเด็นควรรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
25/04/2565
a0316d038b966110f56458bb65edfead.pdf
ขนาดไฟล์ 16.31 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
13/05/2564
3744386fe470dbb1a880467709fd0312.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB ดาวน์โหลด 247 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ม.127
13/05/2564
195f8f8f340e8be43ed9bdeba39f313d.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB ดาวน์โหลด 198 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ม.128
13/05/2564
de22abb2a6cc1b0e251edb000d8d0914.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB ดาวน์โหลด 202 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
13/05/2564
8547c03fb19143a4960e77af1342110e.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB ดาวน์โหลด 231 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด