การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
ประกาศ อก. การป้องกันฯ และแนวทางฯ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม
12/07/2566
b574e735cb898043ded7c980e3cbee3a.pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB ดาวน์โหลด 125 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
14/03/2566
c4adaa679e17c68f68a333dbe5453d23.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB ดาวน์โหลด 98 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ประกาศ สปอ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08/02/2566
fc5127ccdecfddaa3e87650261c6ed06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB ดาวน์โหลด 92 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08/02/2566
ea5373398e4e7d9d46a7ee9bb38baf0f.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB ดาวน์โหลด 83 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
คู่มือประเด็นควรรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
25/04/2565
a0316d038b966110f56458bb65edfead.pdf
ขนาดไฟล์ 16.31 MB ดาวน์โหลด 180 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
13/05/2564
3744386fe470dbb1a880467709fd0312.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB ดาวน์โหลด 355 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ม.127
13/05/2564
195f8f8f340e8be43ed9bdeba39f313d.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB ดาวน์โหลด 303 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ม.128
13/05/2564
de22abb2a6cc1b0e251edb000d8d0914.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB ดาวน์โหลด 300 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
13/05/2564
8547c03fb19143a4960e77af1342110e.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB ดาวน์โหลด 445 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด