แผนงานและงบประมาณ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
ภาพรวมงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
ทั่วไป
ภาพรวมงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)
ทั่วไป
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง)
ทั่วไป
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สงป.)
ทั่วไป
แผนภาพความเชื่อมโยงงบประมาณ
ทั่วไป
แผนงานและงบประมาณ
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/03/2566
43911d30a17a3390801a187f508a1324.pdf
ขนาดไฟล์ 34.27 MB ดาวน์โหลด 233 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2565
30/03/2565
4256c628713531b53aeffb067c243644.pdf
ขนาดไฟล์ 18.32 MB ดาวน์โหลด 289 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2564
09/04/2564
198573a41795b27f5fae5e30550b3729.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB ดาวน์โหลด 389 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 64
09/04/2564
9170820ac37a073f87dc03da6f4ff953.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB ดาวน์โหลด 391 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด