แผนงานและงบประมาณ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/03/2566
43911d30a17a3390801a187f508a1324.pdf
ขนาดไฟล์ 34.27 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2565
30/03/2565
4256c628713531b53aeffb067c243644.pdf
ขนาดไฟล์ 18.32 MB ดาวน์โหลด 118 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2564
09/04/2564
198573a41795b27f5fae5e30550b3729.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB ดาวน์โหลด 327 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 64
09/04/2564
9170820ac37a073f87dc03da6f4ff953.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB ดาวน์โหลด 331 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
09/04/2564
6f774a8bb321a66038f9c835ef9e4816.pdf
ขนาดไฟล์ 25.22 MB ดาวน์โหลด 327 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09/04/2564
359812df7635bf8fb5638c55b8587dd5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB ดาวน์โหลด 274 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564
09/04/2564
7d5ae22604475d8e403c2704038f9e27.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB ดาวน์โหลด 319 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด