แผนแม่บท ICT สปอ.

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕
29/03/2564
26b533eacd04eb85791ebf3c2cbeb638.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB ดาวน์โหลด 402 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด