ข้อมูลเชิงสถิติ

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
ข้อมูลเชิงสถิติ
ทั่วไป
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือน)
05/04/2566
c80d514b0e0c059d982af7076995c91e.jpg
ขนาดไฟล์ 0.47 MB ดาวน์โหลด 104 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน)
11/04/2565
83278729e1bea6de8491c34a0b1480f4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB ดาวน์โหลด 150 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือน)
06/05/2564
d0a754ca17ad7578be8022d828cc507a.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB ดาวน์โหลด 395 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน)
21/04/2563
document_download_0f89db1b-8029-4178-a3b6-22dcc85b2fda_27_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB ดาวน์โหลด 354 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด