กองกลาง

 

กองกลาง
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6950
เว็บไซต์ : http://center-mng.industry.go.th


กองกฎหมาย

 

กองกฎหมาย
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6957
เว็บไซต์ : http://ola.industry.go.th


กองตรวจราชการ

 

กองตรวจราชการ
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6954
เว็บไซต์ : http://oig.industry.go.th


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6963
เว็บไซต์ : http://psd.industry.go.th


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6960
เว็บไซต์ : http://ict.industry.go.th


กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6967
เว็บไซต์ : http://mig.industry.go.th


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6971
เว็บไซต์ : http://pdg.industry.go.th


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6974
เว็บไซต์ : http://anti-corrupt.industry.go.th


กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 430 6977
เว็บไซต์ : http://hrd.industry.go.th


สำนักงานรัฐมนตรี

 

สำนักงานรัฐมนตรี
75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6981
เว็บไซต์ : http://om1.industry.go.th


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
3-14-6 Kami-Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-0021
โทรศัพท์ : 03-6450-2490
โทรสาร : 03-6450-2491
อีเมล : rte-ind@cf7.so-net.ne.jp , oiajapan@industry.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Thaioia.Tokyo
เว็บไซต์ : https://japan.industry.go.th


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
Cottagegasse 48
1180 Vienna, Austria
โทรศัพท์ : +43 (1) 478 5205
โทรสาร : +43 (1) 478 2907
อีเมล : thaiind.vienna@gmail.com
เว็บไซต์ : https://austria.industry.go.th