คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้บริหารฝ่ายพลเรือน

พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
0-2430-6969 ต่อ 696901 - 04