คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

05.08.2565

รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ให้คณะผู้บริหารบริษัท Rever Automotive จำกัด เข้าพบเพื่อแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำนักงานปลัด
Hover Image

05.08.2565

สปอ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ด้วยคะแนน 91.62 จากการประเมิน ITA ปี 2565

สำนักงานปลัด
Hover Image

05.08.2565

กิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด
Hover Image

05.08.2565

ก.อุตฯ จัดกิจกรรม ”จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าปลิงทะเล และกะปิปากจก ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมฯ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าปลิงทะเล และกะปิปากจก ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมฯ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SEAFOOD MARKET @ PHANGNGA : ยก เล ขึ้น บก 2022 รวมสุดยอดอาหารทะเสลด อาหารแปรรูป เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอาหารทะเลสด-แปรรูป และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ อาหารพื้นถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา  ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขา พังงา โดยมีนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Provinde One Agro-Industral Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Hover Image

ตรวจกำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ ให้เห็นไปตามกฎหมาย

Hover Image

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์

Hover Image

เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเเต่เวลา 06:30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Hover Image

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง โดย เปิดรับคำขอสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบที่ 2)

Hover Image

การอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค และใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ********************************** ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค และใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โครงการสกลนครโมเดล ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนสวนป่าอินทรีย์ท่าศรีไคลใหม่ อ.วานรนิวาสกิจกรรมพืชผักสวนครัว 2) ธนาคารถ่าน อ.วานรนิวาส กิจกรรมดินมีชีวิต 3) สิปะคราม บ.กุดเรือใหญ่ อ.วานรนิวาส กิจกรรมคราม 4) ปลานิลไบโอฟลอค (Biofloc) และอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสกลนคร และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดข้อเสนอและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค และใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลักดันแผนพัฒนาพื้นที่

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมรับฟังคำชี้แจงเปิดการรับสมัครและคัดเลือกเอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบ ๒)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมเสวนา “สายธารแห่งพระเมตตา สู่รากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าปลิงทะเล และกะปิปากจก ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมฯ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าปลิงทะเล และกะปิปากจก ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมฯ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ลิ่มทอง นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวมนัสชนก สืบสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SEAFOOD MARKET @ PHANGNGA : ยก เล ขึ้น บก 2022 รวมสุดยอดอาหารทะเสลด อาหารแปรรูป เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอาหารทะเลสด-แปรรูป และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ อาหารพื้นถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา  ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขา พังงา โดยมีนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564