พิมพ์ภัทรา ฯ ห่วงเกิดเหตุซ้ำ เร่งกรมโรงงาน ประสานผู้เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสารเคมีไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งเตือนผู้ประกอบการเฝ้าระวังตรวจสอบโกดังเก็บสารเคมีอย่างใกล้ชิด

จากเหตุการณ์ที่เกิดกลุ่มควันในโกดังที่ 4 และ 5 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าเกิดจากการรั่วไหลของกรดไนตริก แล้วไปโดนโครงเหล็ก ทำให้เกิดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต นั้น

ล่าสุด นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยุติโดยกลุ่มไอระเหยสารเคมีได้ลดลง และหน่วยงานท้องถิ่นได้ประสานเจ้าหน้าที่ของบริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ ให้เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันนั้น แต่เนื่องจาก ปริมาณของสารเคมีในโกดังมีจำนวนมาก อาจเกิดการปะทุขึ้นอีก และกลายเป็นเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น ไม่ควรนิ่งนอนใจ และเห็นควรให้เจ้าของโกดัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งเคลื่อนย้ายสารเคมีในโกดังที่เกิดเหตุออกไปเก็บในพื้นที่อื่นที่มีความมั่นคง ปลอดภัย

“นอกจากนี้ดิฉันยังได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณางบฉุกเฉินเพื่อนำมาใช้จัดการปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนจะสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกพื้นที่ แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ระมัดระวังและตรวจสอบโกดังเก็บสารเคมีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ในช่วงฤดูร้อน” รมว อุตสาหกรรม กล่าว