วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส

วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส

มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด