กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN)

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN)

 

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC Human Resources Development Working Group: HRDWG) ครั้งที่ 47 ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูและเชื่อมโยงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีนายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร