ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงาน
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ สปอ. ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
04/04/2566
6c3ac3d3d65118a8b46bfef6caf26d7e.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB ดาวน์โหลด 48 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ สปอ. ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
26/10/2565
07a4fed48e875cd2de73b15b599ea673.pdf
ขนาดไฟล์ 4.58 MB ดาวน์โหลด 80 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯ สปอ. ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
20/04/2565
11fa510d816ccf760fe55304a346b035.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB ดาวน์โหลด 90 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ สปอ. ปี 2564 (12 เดือน)
05/04/2565
ea29628c6a5ed9a4f73a7ee0b8fccc8c.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB ดาวน์โหลด 95 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สปอ. ปี 2564 (6 เดือน)
06/05/2564
f2349adf736e8d43367af667d72d6881.pdf
ขนาดไฟล์ 3.15 MB ดาวน์โหลด 1110 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สปอ. ปี 2563 (12 เดือน)
05/01/2564
b1da8da6f1dcd89ddf339624640221eb.pdf
ขนาดไฟล์ 5.30 MB ดาวน์โหลด 290 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สปอ. ปี 2563 (6 เดือน)
28/06/2563
document_download_6dadd890-54f3-405c-ac1c-258b67230098_47_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB ดาวน์โหลด 298 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สปอ. ปี 2562 (12 เดือน)
28/06/2562
document_download_a9430b72-dac7-4547-b2ff-d9285ae8215b_47_article_file.pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB ดาวน์โหลด 318 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต สปอ.ปี 2562 (6 เดือน)
31/05/2562
document_download_1e93baf9-5a0e-4f5b-bf87-936b54b0f8e0_47_article_file.rar
ขนาดไฟล์ 20.73 MB ดาวน์โหลด 246 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด