แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

ทั่วไป
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 สปอ.
03/11/2565
60ad038f61c9bc27fc732e90fddd89ef.pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB ดาวน์โหลด 221 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 สปอ.
05/04/2565
c5040aa16d862f44249178a1c8ffdd45.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB ดาวน์โหลด 104 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 สปอ.
06/05/2564
0fa86a9b2b967abc9dce537327b08c90.pdf
ขนาดไฟล์ 11.24 MB ดาวน์โหลด 354 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 สปอ.
08/06/2563
cf5f779e77ca73ce9e36e786f3930208.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB ดาวน์โหลด 326 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 สปอ.
08/06/2563
1dfe6aee2540e4655ce29fcb85d17fae.pdf
ขนาดไฟล์ 12.07 MB ดาวน์โหลด 300 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด